Gizlilik Politikası

Kullanım Şartları ve Yasal Bilgiler

Muvafakat

Lütfen aşağıdaki Kullanım Koşullarını ve Yasal Uyarıları dikkatlice okuyun. Credisa GmbH şirketinin (bundan böyle "credisa" olarak anılacaktır) bu web sayfasına (bundan böyle “Credisa Web Sitesi” olarak anılacaktır) erişerek, aşağıdaki kullanım koşullarını anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Alıcı

Bu credisa web sitesi yalnızca gerçek kişiler ve tüzel kişiler ile İsviçre'de yerleşik ortaklıklar ve şirketler ile ilgilidir.

Telif hakkı

CREDISA web sitesinin telif hakkı, ticari marka ve diğer haklar gibi tüm içeriği, aksi belirtilmedikçe, münhasıran ve kapsamlı bir şekilde Credisa GmbH'ye aittir.

Online kredi başvuruları için feragat

Tüm soruları dürüstçe cevapladığımı onaylıyorum. Credisa GmbH'nin başvurumu Cembra Money Bank AG, Bank Now AG veya Cashgate AG'ye (bundan böyle finans kurumu olarak anılacaktır) internet üzerinden, e-posta veya faks yoluyla ilettiğini kabul ediyor ve onaylıyorum. Ayrıca aşağıdakileri de onaylıyorum:

Başvuru doğrulama ve kredi raporu verileri: Tüm bilgilerimin doğruluğunu onaylıyorum ve Credisa GmbH ve finans kurumunun bu başvurunun incelenmesi ve sözleşmenin gereklerini yerine getirme ile ilgili olarak hakkımda bilgi toplaması için yetkilendiriyorum ve üçüncü kurumlardan hakkımda bilgi edinmek amacıyla şu kurumlardan talepte bulunmasını onaylıyorum: Bankalar, Kredi Bilgileri Merkezi (ZEK), kamu otoriteleri (örn. icra ve vergi daireleri, ikamet denetimleri, çocuk ve yetişkin koruma otoriteleri), kredi ajansları, kredi aracıları, işverenler, finans kuruluşuna ait şirketler grubu ve uygun olduğu durumlarda Tüketici Kredi Bilgi Ofisi (IKO). Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda bu kuruluşları bankacılık, posta, resmi veya ticari gizlilikten muaf tutuyorum. Bu nedenle, Credisa GmbH'ye ve finans kurumuna yapılan işlem ile ilgili ZEK ve varsa IKO'ya iletimde bulunup uygun yasal yükümlülükler durumunda diğer kuruluşlara rapor verme yetkisi veriyorum Özellikle, kredi veya finansman türü, miktar ve yöntemlerin yanı sıra başvuru sahiplerinin kişisel bilgileri ve herhangi bir şekilde var olan borçlar veya suistimaller bildirilecektir. ZEK ve IKO'nun üyelerine bildirilen veriler hakkında bilgi sağlama hakkını kabul ediyor ve onaylıyorum. Credisa GmbH ve finans kuruluşu başvuruyu gerekçe göstermeden reddedebilir.

Aracılarla İşbirliği: Credisa GmbH ve finans enstitüsü, başvuru/kredibilite değerlendirmesiyle ilgili olarak gerekli bilgileri değiş tokuş edebilir, ayrıca bir aracı kuruluştan alınan başvurularla sözleşme sonuçlandırmaya ve uzlaşmaya varabilir.

Eş hakkında bilgi: Uygulamada eşim hakkında bilgi verdiysem, (i) bu uygulama hakkında eşimi bilgilendirdiğimi onaylıyorum, (ii) Credisa GmbH ve finans kuruluşun yukarıdaki bilgileri eşime doğrudan sorarak onay alabilir ve (iii) eşimin, Credisa GmbH ve finans kuruluşunun kendisi hakkında yukarıda açıklandığı gibi bilgi alabileceğini bildiğini ve kabul ettiğini onaylıyorum (ZEK'ten bilgi toplama dahil).

Veri işleme: Credisa GmbH ve finans kuruluşuna verilerimi risk yönetimi ve pazarlama amaçları için işleme ve değerlendirme ve profiller oluşturma yetkisi veriyorum. Finansal kuruma, finansal kuruluşun içerisindeki grup şirketleri de dahil olmak üzere diğer ürün ve hizmetleri bana sunma yetkisi veriyorum. Pazarlama amacıyla veri işleme veya bilgi sağlamak için vermiş olduğum bu yetkilendirmeyi istediğim zaman iptal edebilirim.

Hizmet sağlayıcıları ile işbirliği (Outsourcing): Credisa GmbH ve finans kuruluşu, özellikle iş süreçleri yönetimi, BT güvenliği ve sistem kontrolü, piyasa araştırması, iş ile ilgili kredi ve piyasa risklerinin hesaplanması ve sözleşmeli ilişkilerin yönetilmesi (örn. uygulama ve sözleşme işleme, toplama, müşterilerle iletişim) konularında üçüncü taraflardan ("hizmet sağlayıcıları") hizmet satın alabilir. Credisa GmbH ve finans kurumu bu hizmet sağlayıcılarına sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli verileri sağlar ve bu amaçla bu verileri yurt dışına da iletebilir. Hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve alt yüklenicileri sözleşmeler uyarınca İsviçre Veri Koruma Yasası gerekliliklerine uygun olarak veri korumasına uymak, İsviçre Bankacılık Yasası uyarınca bankacılık müşteri gizliliğini korumak ve gizliliği sağlamak konusundaki yükümlülüklerine uymak zorundadırlar. Bu bağlamda, verilerimin İsviçre ile eşdeğer kişisel veri korumasına sahip olmayan ülkelerde hizmet sağlayıcılarına iletilebileceğini bildiğimi belirtmek isterim. Credisa GmbH, finans kurumu ve kendim veya aracı kurum arasındaki elektronik iletişimin kullanımını kabul ettiğimi onaylıyorum. Dolayısıyla internet üzerinden veri aktarımını kabul ediyorum ve internetin halka açık ve herkesin ulaşabileceği bir alan olduğunu bildiğimi beyan ediyorum. Buna göre, Credisa GmbH ve finans kurumu, İnternet üzerinden aktarılan verilerin gizliliğini garanti edemez. Bu nedenle, üçüncü tarafların, benim, Credisa GmbH ve finans kurumu arasında var olan veya yaklaşmakta olan bir iş ilişkisi (muhtemelen bir bankacılık ilişkisi) hakkında öngörüde bulunması mümkündür.

Aşırı borçlanmaya sebebiyet verecek kredilerin verilmesi yasaktır (Madde 3 UWG).

İstenen miktar
Ay olarak kredi süresi

Kredi tutarı ve vade serbest şekilde seçilebilir (CHF 3'000-250'000, 6-120 ay).

24 saat içinde kredi onayı ve bireysel teklif.

Ücretsiz danışmanlık ve işleme.

Mevcut kredilerin miktarının arttırılması veya daha düşük faizli krediler ile değiştirilmesi mümkündür.