Llogaritësi i kredise nga Credisa

Pa pagesë dhe pa detyrim

Vendim brenda 24h

Muaj prej CHF në muaj

Llogarisni kredinë tuaj me llogaritësin Credisa

Vetëm tre hapa drejt kredisë suaj

Kreditvergleich

Hapi 1:
Llogarit kredinë me llogaritësin e kredisë

Shkruani sasinë e dëshiruar dhe kohëzgjatjen e kredisë dhe llogarisni këstet mujore me lehtësi online. Nëse keni pyetje, jemi në dispozicionin tuaj nëpermjet telefonit ose E-mail-it.

Autofinanzierung Unterlagen

Hapi 2:
Dërgoni dokumentat dhe prisni vendimin për kredinë tuaj

Pasi të na dërgoni dokumentat e kërkuara, do të merrni vendimin mbi kredinë tuaj dhe kontraten e kredisë, pasi ne të kemi studiuar me kujdes aftësine për të marrë kredi nga ana juaj.

Autokredit Auszahlung nach gesetzlicher Wartefrist

Hapi 3:
Pagesa e kredisë


Sapo të keni firmosur dhe riderguar kontraten e kredisë dhe pasi te ketë kaluar afati ligjor prej 14 ditësh, merrni shumen e kredisë ne llogarine që dëshironi ose kesh ne zyrat tona.


Llogaritësi online i kredisë është i sigurte, i shpejte dhe i lehtë në perdorim

Sicherer Privatkredit

Llogaritje e sigurt


Credisa vlerëson në maksimum mbrojtjen e të dhënave. Të dhënat tuaja përpunohen me kujdes dhe pas përfundimit të procesit fshihen. Nëse dëshironi mund të lidhni edhe një siguracion për kredinë tuaj.

Sichere Verbindung

Lidhje e sigurt


Procesi juaj I aplikimit online dhe përdorimi I llogaritësit të kredisë janë të siguruara me nje lidhje SSL dhe të mbrojtura nga një palë e tretë.

Schneller Privatkredit

Pagesa e kredisë


Aplikimi për kredi do të shqyrtohet sa më shpejt. Sapo te kemi te gjitha dokumentat, brenda 4 orëve do të merret një vendim mbi dhënien apo jo të kredisë


Llogaritësi online

Nëse keni dëshire të investoni diku, atëhere një financim me kredi ia vlen. Në këtë pikë, llogaritësi online ofron një sërë mundësish për të llogaritur të gjitha termat e kredisë. Pasi të fusni shumën e dëshiruar dhe kohëzgjatjen, llogaritësi shfaq këstin mujor për një interes prej 4,9 % ose 9,9 %. Sa më e gjatë periudha kohore, aq më i vogel kësti mujor. Credisa ofron mundësine e zgjedhjes së një shume krediti nga 3000 CHF deri në 250000 CHF. Kohëzgjatja varion nga 12 deri në 120 muaj. Interesi vjetor nuk mund të llogaritet direkt në llogaritesin online, sepse ai varet nga gjendja financiare e kredimarrësit. Për këte duhet bërë një aplikim, i cili, ashtu si llogaritësi online, është falas dhe pa kushte.

kreditrechner

Përparësitë e llogaritësit online

Përparësitë janë shumë të dukshme. Një kredimarrës potencial ka munësine të informohet mbi termat dhe kushtet e kredisë sa më shpejt, thjeshtë dhe falas. Kështu llogaritësi online është baza e aplikimit për kredi në institucionin tonë financiar. Loogaritësi online mund të përdoret ne cdo platformë dhe sistem operimi, në një kompjuter klasik, laptop apo edhe tablete e smartphone.

Këshilla jonë: Llogaritësi online Credisa dhe këshillimi personal çojnë në rezultate optimale

Llogaritësi online është baza perfekte për një informim te pakomplikuar dhe të shpejtë mbi mundësitë tuaja për financim. Megjithatë ne këshillojmë të konsultoheni me një këshilltar nga Credisa, për të arritur në rezultate optimale. Llogaritësi online llogarit kushtet e përgjithshme për kredinë tuaj të mundshme.

Një këshillim personal shkon përtej kushteve të përgjithshme drejt karakteristikave tuaja personale. Në një bisedë personale këshillimi keni mundësine për të bërë pyetje dhe për të marrë më shumë informacion, si psh. dokumentat e nevojshme, kushtet dhe termat ligjore, informacione mbi marrëdhënien e punës, qera, detyrime të tjera. Mos hezitoni të na telefononi. Jemi në dispozicionin tuaj. Në numrin 061 681 15 75 mund të na kontaktoni nga e hëna në të premte nga ora 8 në 22.

Kredirechner Frau support